Velkommen til
Techteam
Ingeniør- og Datatjenester AS
Postboks 130, 1325 Lysaker
Telefon 917 48 390  

E-post per.haug@tidas.no

Les mer om bedriftens forretningsidé og bakgrunn
Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr våre oppdragsgivere
Les mer om den praktiske gjennomføring av oppdraget
Les om ledige stillinger hos oss
Her finner den ansatte skjemaer og diverse informasjon